Aktualne wersje programów pakietu COMVAR

Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-05

Znaczenie kolorów

Wersja NET-SQL

Wersja VFP

Wersja dla dos

COMVAR-CV_SYSTEM - wersja SQL (.NET) 1.03f68, z dnia: 2019-01-05

Instalator pakietu programów CV_SYSTEM (Win 7,8,10) - INSTALUJ

Jeśli program masz już zainstalowany wówczas do jego aktualizacji nie musisz korzystać z instalatora - wystarczy podmienić CV_SYSTEM.EXE w folderze instalacyjnym programu - POBIERZ EXE

Program można uruchamiać na Windows Xp i starszych niż 2008 wersjach Windows Server ale w takim przypadku należy skorzystać z osobnego modułu exe (oczywiście może on współpracować z tą samą bazą danych co wersja dla Win 7 i 10)
- CV_SYSTEM - bezpośredni instalator dla Win Xp - instaluj na Xp
- CV_SYSTEM - exe (do szybkiej aktualizacji dla Win Xp) - pobierz exe dla Xp

Moduł transferu danych z wersji WIN_xxx do CV_SYSTEM - CV_TRANSFER 4.35 - 2018-12-09

Aktualne wersje programów - USER-18.SSZ

Nazwa
Rozmiar
Wersja
Data_wersji
2020-05-31

Magazyn

MGZ (dos)
0.8MB
7.76
2018-03-14
MGZ (dos)
1MB
7.76
2018-03-14
WIN_MGZ
4MB
2.71g
2019-01-01
CV_MGZ
3.5MB
1.03f68
2019-01-03

Serwis

SRV (dos)
0.8MB
4.77
2018-03-14
WIN_SRV
4MB
2.62
2018-12-20
CV_SRV
3.5MB
1.03f68
2018-12-21

Salon samochodowy

SPS (dos)
0.5MB
5.29
2018-03-14
WIN_SPS
2.8MB
3.02f
2018-08-23
CV_SPS
3.5MB
1.03f68
2019-01-04

Fakturowanie usług, koszty

FTR (dos)
0.5MB
3.35a
2018-11-21
WIN_FTR
2.5MB
2.24d
2018-08-20
CV_FTR
3.5MB
1.03f68
2019-01-05
ostatnio aktualizowane

Księgowość

KSH (dos)
0.6MB
5.30a
2018-08-23
WIN_KSH
2.4MB
1.58e
2018-11-27
CV_KSH
3.5MB
1.03f68
2018-03-14

Kasa, Bank

KASA (dos)
0.4MB
2.14
2018-03-14
BANK (dos)
0.4MB
2.14
2018-03-14
WIN_KASA
1.2MB
1.44i
2018-05-26
CV_KASA
3.5MB
1.03f68
2019-01-04

Środki trwałe

EST (dos)
0.3MB
3.22a
2018-03-14
WIN_EST
0.5MB
1.19
2018-03-14

Kadry / Outsourcing

CV_KDR
3.5MB
1.03f68
2018-12-29

Generator wyników

WIN_CMV
3MB
2.28w
2018-12-16
CV_CMV
3.5MB
1.03f68
2018-12-28

Salon kosmetyczny

WIN_SFK
2.3MB
1.94
2018-03-14

Inne programy do pobrania

Księga przychodów i rozchodów - CV_KSP 3.10 setup (do pierwszej instalacji)
CV_KSP - bezpośredni instalator - instaluj
CV_KSP - exe do szybkiej aktualizacji - pobierz
dostępna bezpłatnie (nie wymaga licencji), działa od WinXp w górę

Moduł łączenia plików JPK_VAT - CV_JPK 3.11
dostępny bezpłatnie (nie wymaga licencji), działa od WinXp w górę
Opis programu CV_JPK - czytaj opis

CV_IMG - aplikacja (smartfon lub tablet Android) do obsługi aktywnego przyjęcia do serwisu
Instrukcja obsługi CV_IMG (4.xx) - czytaj opis
- CV_IMG 4.22 (instalator (apk) Android od 6 w górę) - 2018-07-11
- CV_IMG 4.22 (moduł apk w formie zip)
dostępny bezpłatnie dla użytkowników Comvar-WIN_SRV i Comvar-CV_SRV
Serwer komunikacyjny dla CV_IMG(wersja 4.xx) i centrali Slican - CV_HSV 3.04 - 2018-09-18

Moduł bramki SMS - CV_SMS 1.06 tylko exe (do aktualizacji wersji) - 2018-09-18
dla użytkowników CV_SYSTEM oraz Comvar-WIN_MGZ i WIN_SRV

Moduł komunikacji z drukarkami fiskalnymi Posnet HD i Novitus HD
- FISK_PHD 2.05 (Posnet + Novitus)
- FISK_PHD 1.02 (Posnet)
dla użytkowników Comvar-a

Moduł obsługi aktywnych przyjęć (tablet) dla WIN_SRV - W_SRV_T 1.03
dla użytkowników Comvar-WIN_SRV

Moduł weryfikacji lokalizacji i remanentu (tablet) dla WIN_MGZ - W_MGZ_T 1.15
dla użytkowników Comvar-WIN_MGZ

Moduł obsługi cenników zewnętrznych dla klientów
- WIN_CEN 1.13a
dla użytkowników Comvar-a i ich klientów
Opis programu WIN_CENNIK dla klientów - pobierz opis

Moduł obsługi cennika dla klientów WIN_MGZ
- CV_CENNIK 1.10d setup (do pierwszej instalacji)
- CV_CENNIK tylko exe (do aktualizacji wersji)
dla użytkowników Comvar-WIN_CMV-PRO i ich klientów
Opis programu CV_CENNIK dla klienta (użytkownika CV_CENNIK) - czytaj opis
Opis programu CV_CENNIK dla użytkownika Comvar-WIN_MGZ i generatora danych WIN_CMV w wersji PRO - czytaj opis
Opis generatora podstrony html z katalogiem towarów - czytaj opis

Mobilny CRM-u dla handlowców współpracujący z CRM w WIN_MGZ
- CV_CRM 2.00 setup (do pierwszej instalacji)
- CV_CRM tylko exe (do aktualizacji wersji)
dla użytkowników WIN_MGZ i WIN_CMV-PRO
Opis instalacji i użytkowania programu CV_CRM - czytaj opis

Opis modułu GRAFIK - CRM w systemie WIN_SRV - czytaj opis

Opis wykorzystania metody ABC (WIN_CMV w wersji PRO) - czytaj opis

Moduł monitorowania połączeń przychodzących i wysyłania SMS-ów
- CV_CALL 1.08 setup (do pierwszej instalacji)
- CV_CALL tylko exe (do aktualizacji wersji)
- CV_CALL 1.02 (moduł instalacyjny na Android-a)
dla użytkowników Comvar-WIN_CMV-PRO
Opis programu CV_CALL - czytaj opis

Moduł wymiany danych pomiędzy oddziałami
- CV_MONITOR 1.27 setup (do pierwszej instalacji)
- CV_MONITOR tylko exe (do aktualizacji wersji)
Opis konfiguracji programu CV_MONITOR - czytaj opis

Wymiana danych pomiędzy WIN_MGZ i CV_CRM oraz CV_CENNIK - MGZ_TRANSFER 2.00

Moduł CV_LAB_PRINT - CV_LAB_PRINT 2.01

Moduł CV_BC_READ - CV_BC_READ 1.08

Moduł wymiany danych między biurem rachunkowym i klientem (KSH) - KSH_TRANSFER 1.27

Moduł transferu sprawozdania MRA - MRA_TRANSFER 4.23 - 2018-09-07

Moduł transferu raportu dla MMPL - MZD_TRANSFER 2.04

Moduł raportu dla CV_SYSTEM - CV_RAPORT 1.07

Moduł transferu norm czasowych - MZU_TRANSFER 1.02

Moduł CV_ASK_NIP - CV_ASK_NIP 1.03

Moduł CV_TRACE - CV_TRACE 1.08


Copyright 2019 - Inforg Sp.z o.o.
Pakiet programów COMVAR - Magazyn, Serwis, Sprzedaż, Księgowość, CRM...