Kompleksowy system obsługi firmy
Magazyn, Serwis, Sprzedaż, Księgowość, CRM...
Aktualne wersje programów: USER-18.SSZ
Tu znajdziesz najbardziej aktualne wersje wszystkich programów
CV_SYSTEM - wersja SQL (.NET) - 1.03f37 - z dnia: 2018-12-17

Instalator pakietu programów CV_SYSTEM (Win 7,8,10) INSTALUJ

Jeśli program masz już zainstalowany wówczas do jego aktualizacji nie musisz
korzystać z instalatora - wystarczy podmienić CV_SYSTEM.EXE w folderze
instalacyjnym programu - POBIERZ EXE


- moduł transferu danych z wersji WIN_xxx do CV_SYSTEM
- CV_TRANSFER 4.35 - wersja x86 - 2018-12-09- CV_SYSTEM - bezpośredni instalator dla Win Xp - instaluj
- CV_SYSTEM - exe (do szybkiej aktualizacji dla Win Xp) - pobierz exe dla Xp


.
Nazwa
Rozmiar
Wersja
Data wersji
2018-12-17

Magazyn
MGZ (dos)
0.8MB
7.76
2018-03-14
MGZ (dos)
1MB
7.76
2018-03-14
WIN_MGZ
4MB
2.71e
2018-12-02
CV_MGZ
3.5MB
1.03f37
2018-12-05

Serwis
SRV (dos)
0.8MB
4.77
2018-03-14
WIN_SRV
4MB
2.61f
2018-12-06
CV_SRV
3.5MB
1.03f37
2018-12-15
przedwczoraj

Salon samochodowy
SPS (dos)
0.5MB
5.29
2018-03-14
WIN_SPS
2.8MB
3.02f
2018-08-23
CV_SPS
3.5MB
1.03f37
2018-12-17
aktualizowane dzisiaj

Fakturowanie usług, koszty
FTR (dos)
0.5MB
3.35a
2018-11-21
WIN_FTR
2.5MB
2.24d
2018-08-20
CV_FTR
3.5MB
1.03f37
2018-12-13

Księgowość
KSH (dos)
0.6MB
5.30a
2018-08-23
WIN_KSH
2.4MB
1.58e
2018-11-27
CV_KSH
3.5MB
1.03f37
2018-03-14

Kasa, Bank
KASA (dos)
0.4MB
2.14
2018-03-14
BANK (dos)
0.4MB
2.14
2018-03-14
WIN_KASA
1.2MB
1.44i
2018-05-26
CV_KASA
3.5MB
1.03f37
2018-12-05

Środki trwałe
EST (dos)
0.3MB
3.22a
2018-03-14
WIN_EST
0.5MB
1.19
2018-03-14

Kadry / Outsourcing
CV_KDR
3.5MB
1.03f37
2018-12-17
aktualizowane dzisiaj

Produkcja
WIN_PRD
0.6MB
1.24
2018-03-14
CV_PRD
3.5MB
1.03f37
2018-03-14

Salon kosmetyczny
WIN_SFK
2.3MB
1.94
2018-03-14

Generator wyników
WIN_CMV
3MB
2.28w
2018-12-16
wczoraj
CV_CMV
3.5MB
1.03f37
2018-12-16
wczoraj

Kontakt: telefon / fax: (22) 879 84 35, tel.komórkowy: 602 212 820, e-mail: ssz@wa.home.pl


Dodatkowe informacje i pliki:

Opis ostatnich zmian - czytaj...

Plik oferty do pobrania - pobierz...

Formularz licencyjny do pobrania
- pobierz w formie .doc...
- pobierz w formie .pdf...


Opis instalacji wersji SQL(.NET) - czytaj opis

Opis modułów pakietu CV_SYSTEM

Ewidencja obrotu towarowego - CV_MGZ - czytaj opis
Obsługa stacji serwisowej - CV_SRV - czytaj opis
Sprzedaż pojazdów - CV_SPS - czytaj opis
Stanowisko kasowe (KASA i BANK) - CV_KASA - czytaj opis
Zarządzanie kontaktami - CV_CRM - czytaj opis


Instalacja wersji WIN_xxx (VFP)

Opis instalacji wersji dla windows-VFP - pobierz opis

Biblioteki dla programów w wersji dla windows-VFP
- pobierz biblioteki


Inne programy do pobrania:

Księga przychodów i rozchodów
- CV_KSP 3.10 setup (do pierwszej instalacji)
CV_KSP - bezpośredni instalator - instaluj
- CV_KSP tylko exe (do aktualizacji wersji)
dostępna bezpłatnie (nie wymaga licencji), działa od WinXp w górę

Moduł łączenia plików JPK_VAT
- CV_JPK 3.11
dostępny bezpłatnie (nie wymaga licencji), działa od WinXp w górę
Opis programu CV_JPK
- czytaj opis

CV_IMG - aplikacja (smartfon Android) do obsługi aktywnego
przyjęcia do serwisu
Instrukcja obsługi CV_IMG (4.xx) - czytaj opis
- CV_IMG 4.22 (instalator (apk) Android od 6 w górę) - 2018-07-11
- CV_IMG 4.22 (moduł apk w formie zip)
dostępny bezpłatnie dla użytkowników Comvar-WIN_SRV i Comvar-CV_SRV
Serwer komunikacyjny dla CV_IMG(wersja 4.xx) i centrali Slican
- CV_HSV 3.04 - 2018-09-18

Moduł komunikacyjny dla CV_IMG(wersja 2.xx)
- IMG_TRANSFER 1.31 moduł komunikacji rozszerzonej

Moduł bramki SMS
- CV_SMS 1.06 tylko exe (do aktualizacji wersji) - 2018-09-18
dla użytkowników CV_SYSTEM oraz Comvar-WIN_MGZ i WIN_SRV

Moduł komunikacji z drukarkami fiskalnymi Posnet HD i Novitus HD
- FISK_PHD 2.05 (Posnet + Novitus)
- FISK_PHD 1.02 (Posnet)
dla użytkowników Comvar-a

Moduł obsługi aktywnych przyjęć (tablet) dla WIN_SRV
- W_SRV_T 1.03
dla użytkowników Comvar-WIN_SRV

Moduł weryfikacji lokalizacji i remanentu (tablet) dla WIN_MGZ
- W_MGZ_T 1.15 dla użytkowników Comvar-WIN_MGZ

Moduł obsługi cenników zewnętrznych dla klientów
- WIN_CEN 1.13a
dla użytkowników Comvar-a i ich klientów
Opis programu WIN_CENNIK dla klientów
- pobierz opis

Moduł obsługi cennika dla klientów WIN_MGZ
- CV_CENNIK 1.10d setup (do pierwszej instalacji)
- CV_CENNIK tylko exe (do aktualizacji wersji)
dla użytkowników Comvar-WIN_CMV-PRO i ich klientów
Opis programu CV_CENNIK dla klienta (użytkownika CV_CENNIK)
- czytaj opis
Opis programu CV_CENNIK dla użytkownika Comvar-WIN_MGZ
i generatora danych WIN_CMV w wersji PRO
- czytaj opis
Opis generatora podstrony html z katalogiem towarów
- czytaj opis

Mobilny CRM-u dla handlowców współpracujący z CRM w WIN_MGZ
- CV_CRM 2.00 setup (do pierwszej instalacji)
- CV_CRM tylko exe (do aktualizacji wersji)
dla użytkowników WIN_MGZ i WIN_CMV-PRO
Opis instalacji i użytkowania programu CV_CRM
- czytaj opis

Opis modułu GRAFIK - CRM w systemie WIN_SRV
- czytaj opis

Opis wykorzystania metody ABC (WIN_CMV w wersji PRO)
- czytaj opis

Moduł monitorowania połączeń przychodzących i wysyłania SMS-ów
- CV_CALL 1.08 setup (do pierwszej instalacji)
- CV_CALL tylko exe (do aktualizacji wersji)

- CV_CALL 1.02 (moduł instalacyjny na Android-a)
dla użytkowników Comvar-WIN_CMV-PRO
Opis programu CV_CALL
- czytaj opis

Moduł wymiany danych pomiędzy oddziałami
- CV_MONITOR 1.27 setup (do pierwszej instalacji)
- CV_MONITOR tylko exe (do aktualizacji wersji) Opis konfiguracji programu CV_MONITOR
- czytaj opis

Wymiana danych pomiędzy WIN_MGZ i CV_CRM oraz CV_CENNIK
- MGZ_TRANSFER 2.00

Moduł wymiany danych między biurem rachunkowym i klientem (KSH)
- KSH_TRANSFER 1.27

Moduł transferu sprawozdania MRA
- MRA_TRANSFER 4.23 - 2018-09-07

Moduł transferu raportu dla MMPL
- MZD_TRANSFER 2.04

Moduł CV_LAB_PRINT
- CV_LAB_PRINT 2.01

Moduł CV_BC_READ
- CV_BC_READ 1.08

Moduł raportu dla CV_SYSTEM
- CV_RAPORT 1.07

Moduł CV_TRACE
- CV_TRACE 1.08

Moduł CV_ASK_NIP
- CV_ASK_NIP 1.03

Moduł transferu norm czasowych
- MZU_TRANSFER 1.02