Opis programu CV_JPK przeznaczonego do łączenia plików JPK_VAT
oraz generowania plików sprawozdań finansowych dla jednostek mikro, mała i inna.

CV_JPK

Program CV_JPK pozwala wczytać (albo wkleić) dwa pliki JPK_VAT i na tej podstawie uzyskać trzeci będący ich sumą. Jednocześnie wyświetlane są podsumowania poszczególnych pól wklejanych plików JPK oraz ich sumy.

Program nie wymaga instalowania (na komputerach od Windows 7 w górę). Wystarczy pobrać CV_JPK.EXE - stąd..., zapisać je w pustym folderze na dysku komputera a potem uruchomić.

Rys.1
Obsługa CV_JPK - pobieranie plików: (por.rys.1)

Plik JPK do złączenia (lub analizy) należy pobrać za pomocą opcji "pobierz plik". Można też wkleić go bezpośrednio do okna zakładki 1 lub 2 po otwarciu na przykład w Notatniku.
Wkleić można dwa pliki, w trzecim oknie pojawi się wynik będący sumą obu wklejonych plików.
Wynik sklejania można zapisać w formie odrębnego pliku za pomocą przycisku "zapisz wynik". Dane w sekcji "nagłówek" i "podmiot" będą pobrane z parametrów pracy programu CV_JPK a nie z plików źródłowych. Zakres dat w sekcji "nagłówek" zostanie pobrany z plików źródłowych ale można go zmienić ręcznie. Cel złożenia w sekcji "nagłówek" można ustalić w górnej linii ekranu - nie jest pobierany z plików źródłowych.

Rys.2

Obsługa CV_JPK - parametry (rys.2)

W nagłówku generowanego JPK pojawią się dane firmy zapisane w parametrach pracy programu.
W tej opcji można też zresetować licencję. Na przykład licencję demo w celu pobrania roboczej... lub odwrotnie.


Rys.3

Obsługa CV_JPK - generowanie sprawozdań finansowych (rys.3)

Po wybraniu rodzaju jednostki i wprowadzeniu danych do pól formularza można wygenerować plik wynikowy do wysłania do KRS.