Generator pliku HTML z katalogiem towarów

Generator HTML

Generator HTML umożliwia utworzenie pliku mgz_lista.html zawierającego katalog towarów (oznaczenie, nazwa, cena netto, stan magazynowy) i umieszczenie go w serwisie www za pomocą protokołu FTP.
W serwisie www wystarczy ustawić link do pliku mgz_lista.html by stał się on dostępny dla czytelników serwisu.

Rys.1 obrazuje sposób sparametryzowania generatora

Rys.1

Należy zacząć (rys.1, pkt.1) od zdefiniowania listy pól z katalogu towarów WIN_MGZ, które mają się pojawić w eksportowanym pliku towarów i pliku mgz_lista.html.
Należy podać nazwę foldera na serwerze www, w którym docelowo ma się znaleźć plik mgz_lista.html (do tej lokalizacji muszą się odnosić odwołujące się do niego linki serwisu www) i dane serwera ftp (nazwa, użytkownik, hasło) - to pozwoli umieścić gotowy plik html na serwerze.
UWAGA: oryginał pliku zostanie najpierw zapisany w folderze opisanym jako 'plik uzupełnienia wyślij do foldera' w sieci lokalnej.

Można wybrać format gotowej strony html z katalogiem (rys.1, pkt.3). Dostępny jest układ prostej tabeli z kolumnami indeks,oznaczenie, nazwa, cena i stan oraz układ tabeli dwukolumnowej. W tym przypadku w kolumnie pierwszej znajdzie się opis towaru (te same pola) a w kolumnie drugiej zdjęcie towaru o ile zostało do tego towaru przypisane.
UWAGA: zdjęcia towarów (pod tymi samymi nazwami jakie zostały przypisane do towarów w WIN_MGZ na karcie towaru) muszą być umieszczone w tym samym katalogu na serwerze www, do którego zostanie wysłany plik mgz_lista.html (rys.1, pkt.2). Tylko w takim przypadku prawidłowo zadziałają linki do zdjęć zapisane w kodzie mgz_lista.html.
Rys.2 pokazuje miejsce zdefiniowania zdjęć towarów. Nazwę pliku określa się po kliknięciu w obszar zdjęcia.

Rys.2

UWAGA: w parametrach WIN_MGZ należy określić folder w sieci lokalnej, w którym przechowywane są zdjęcia (karta towaru przechowuje jedynie nazwę pliku graficznego, wraz z rozszerzeniem.

Rys.3

Przykład gotowego pliku mgz_lista.html (w wersji ze zdjęciami) po otwarciu go w przeglądarce

Rys.4