Aktualne wersje programów pakietu COMVAR

UWAGA: od 14-go marca obowiązują nowe pliki licencyjne

USER-20.SSZ
Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-02

Znaczenie kolorów

Wersja NET-SQL

Wersja VFP

Wersja dla dos

COMVAR-CV_SYSTEM - wersja SQL (.NET) 1.05c40, z dnia: 2020-08-02

Instalator pakietu programów CV_SYSTEM (Win 7,8,10) - INSTALUJ

Jeśli program masz już zainstalowany wówczas do jego aktualizacji nie musisz korzystać z instalatora - wystarczy podmienić CV_SYSTEM.EXE w folderze instalacyjnym programu - POBIERZ EXE

Program można uruchamiać na Windows Xp i starszych niż 2008 wersjach Windows Server ale w takim przypadku należy skorzystać z osobnego modułu exe (oczywiście może on współpracować z tą samą bazą danych co wersja dla Win 7 i 10)
- CV_SYSTEM - bezpośredni instalator dla Win Xp - instaluj na Xp
- CV_SYSTEM - exe (do szybkiej aktualizacji dla Win Xp) - pobierz exe dla Xp

Moduł transferu danych z wersji WIN_xxx do CV_SYSTEM - CV_TRANSFER 4.42 2020-06-12

Aktualne wersje programów

Nazwa
Rozmiar
Wersja
Data_wersji
2020-08-03

Magazyn

MGZ (dos)
0.8MB
7.79
2020-03-14
MGZ (dos)
1MB
7.79
2020-03-14
WIN_MGZ
4MB
2.71s
2020-05-14
CV_MGZ
3.5MB
1.05c40
2020-08-01
przedwczoraj

Serwis

SRV (dos)
0.8MB
4.80
2020-03-14
WIN_SRV
4MB
2.62m
2020-05-04
CV_SRV
3.5MB
1.05c40
2020-07-14

Salon samochodowy

SPS (dos)
0.5MB
5.32
2020-03-14
WIN_SPS
2.8MB
3.02i
2020-03-14
CV_SPS
3.5MB
1.05c40
2020-06-26

Fakturowanie usług, koszty

FTR (dos)
0.5MB
3.39
2020-03-14
WIN_FTR
2.5MB
2.24h
2020-05-26
CV_FTR
3.5MB
1.05c40
2020-07-29

Księgowość

KSH (dos)
0.6MB
5.33
2020-03-14
WIN_KSH
2.4MB
1.62i
2020-07-02
CV_KSH
3.5MB
1.05c40
2020-05-14

Kasa, Bank

KASA (dos)
0.4MB
2.17
2020-03-14
BANK (dos)
0.4MB
2.17
2020-03-14
WIN_KASA
1.2MB
1.44m
2020-03-14
CV_KASA
3.5MB
1.05c40
2020-07-02

Środki trwałe

EST (dos)
0.3MB
3.25
2020-03-14
WIN_EST
0.5MB
1.20a
2020-03-14

Kadry / Outsourcing

CV_KDR
3.5MB
1.05c40
2020-03-14

Generator wyników

WIN_CMV
3MB
2.29j
2020-05-14
CV_CMV
3.5MB
1.05c40
2020-07-24

Salon kosmetyczny

WIN_SFK
2.3MB
1.95g
2020-03-14

Inne programy do pobrania

Moduł generowania sprawozdań finansowych i obsługi plików JPK_VAT - CV_JPK 5.41 - 2020-06-11
dostępny bezpłatnie (nie wymaga licencji), działa od WinXp w górę
Opis programu CV_JPK - czytaj opis

Księga przychodów i rozchodów - CV_KSP 3.20 setup (do pierwszej instalacji - zip) - 2020-07-25
CV_KSP - bezpośredni instalator - instaluj
CV_KSP - exe do szybkiej aktualizacji - pobierz
dostępna bezpłatnie (nie wymaga licencji), działa od WinXp w górę


CV_IMG - aplikacja (smartfon lub tablet Android) do obsługi aktywnego przyjęcia do serwisu
Instrukcja obsługi CV_IMG (4.xx) - czytaj opis
- CV_IMG 4.22 (instalator (apk) Android od 6 w górę)
- CV_IMG 4.22 (moduł apk w formie zip)
dostępny bezpłatnie dla użytkowników Comvar-WIN_SRV i Comvar-CV_SRV
Serwer komunikacyjny dla CV_IMG(wersja 4.xx) i centrali Slican - CV_HSV 3.13 2020-07-17


Opis instalacji wersji dla windows-VFP - pobierz opis

Biblioteki dla programów w wersji dla windows-VFP
- pobierz biblioteki

Moduł bramki SMS - CV_SMS 1.06 tylko exe (do aktualizacji wersji)
dla użytkowników CV_SYSTEM oraz Comvar-WIN_MGZ i WIN_SRV

Moduł komunikacji z drukarkami fiskalnymi Posnet HD i Novitus HD
- FISK_PHD 2.10 (Posnet + Novitus)
- FISK_PHD 1.02 (Posnet)
dla użytkowników Comvar-a

Moduł obsługi aktywnych przyjęć (tablet) dla WIN_SRV - W_SRV_T 1.03
dla użytkowników Comvar-WIN_SRV

Moduł weryfikacji lokalizacji i remanentu (tablet) dla WIN_MGZ - W_MGZ_T 1.15
dla użytkowników Comvar-WIN_MGZ

Moduł obsługi cenników zewnętrznych dla klientów
- WIN_CEN 1.13a
dla użytkowników Comvar-a i ich klientów
Opis programu WIN_CENNIK dla klientów - pobierz opis

Moduł obsługi cennika dla klientów WIN_MGZ
- CV_CENNIK 1.10d setup (do pierwszej instalacji)
- CV_CENNIK tylko exe (do aktualizacji wersji)
dla użytkowników Comvar-WIN_CMV-PRO i ich klientów
Opis programu CV_CENNIK dla klienta (użytkownika CV_CENNIK) - czytaj opis
Opis programu CV_CENNIK dla użytkownika Comvar-WIN_MGZ i generatora danych WIN_CMV w wersji PRO - czytaj opis
Opis generatora podstrony html z katalogiem towarów - czytaj opis

Mobilny CRM-u dla handlowców współpracujący z CRM w WIN_MGZ
- CV_CRM 2.00 setup (do pierwszej instalacji)
- CV_CRM tylko exe (do aktualizacji wersji)
dla użytkowników WIN_MGZ i WIN_CMV-PRO
Opis instalacji i użytkowania programu CV_CRM - czytaj opis

Opis modułu GRAFIK - CRM w systemie WIN_SRV - czytaj opis

Opis wykorzystania metody ABC (WIN_CMV w wersji PRO) - czytaj opis

Moduł monitorowania połączeń przychodzących i wysyłania SMS-ów
- CV_CALL 1.08 setup (do pierwszej instalacji)
- CV_CALL tylko exe (do aktualizacji wersji)
- CV_CALL 1.02 (moduł instalacyjny na Android-a)
dla użytkowników Comvar-WIN_CMV-PRO
Opis programu CV_CALL - czytaj opis

Moduł wymiany danych pomiędzy oddziałami
- CV_MONITOR 1.27 setup (do pierwszej instalacji)
- CV_MONITOR tylko exe (do aktualizacji wersji)
Opis konfiguracji programu CV_MONITOR - czytaj opis

Wymiana danych pomiędzy WIN_MGZ i CV_CRM oraz CV_CENNIK - MGZ_TRANSFER 2.00

Moduł CV_LAB_PRINT - CV_LAB_PRINT 2.01

Moduł CV_BC_READ - CV_BC_READ 1.08

Moduł wymiany danych między biurem rachunkowym i klientem (KSH), transfer danych do CV_KSH - KSH_TRANSFER 3.05


Moduł transferu sprawozdania MRA - MRA_TRANSFER 4.23

Moduł transferu raportu dla MMPL - MZD_TRANSFER 2.04

Moduł raportu dla CV_SYSTEM - CV_RAPORT 1.07

Moduł transferu norm czasowych - MZU_TRANSFER 1.02


Moduł CV_ASK_NIP (wersja dla komputerów Xp, dostęp tylko do bazy REGON) - CV_ASK_NIP 1.03

Moduł CV_ASK_NIP (dostęp do bazy REGON i bazy podatników MF) - CV_ASK_NIP 2.20 2020-04-19

Moduł CV_KSH_CONVERT - CV_KSH_CONVERT 1.00 2020-04-19

Moduł CV_TRACE - CV_TRACE 1.08

Moduł F_TRANSFER - F_TRANSFER 2.56 2020-06-30

Moduł CV_TSB - CV_TSB 1.61 2020-07-09

Moduł CV_EXPORT - CV_EXPORT 1.02 2020-06-19

Moduł CV_DEL - CV_DEL 1.04 2020-07-31Copyright 2019 - Inforg Sp.z o.o.
Pakiet programów COMVAR - Magazyn, Serwis, Sprzedaż, Księgowość, CRM...