Aktualne wersje programów pakietu COMVARUSER-19.SSZ
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-19

Znaczenie kolorów

Wersja NET-SQL

Wersja VFP

Wersja dla dos

COMVAR-CV_SYSTEM - wersja SQL (.NET) 1.04c02, z dnia: 2019-08-19

Instalator pakietu programów CV_SYSTEM (Win 7,8,10) - INSTALUJ

Jeśli program masz już zainstalowany wówczas do jego aktualizacji nie musisz korzystać z instalatora - wystarczy podmienić CV_SYSTEM.EXE w folderze instalacyjnym programu - POBIERZ EXE

Program można uruchamiać na Windows Xp i starszych niż 2008 wersjach Windows Server ale w takim przypadku należy skorzystać z osobnego modułu exe (oczywiście może on współpracować z tą samą bazą danych co wersja dla Win 7 i 10)
- CV_SYSTEM - bezpośredni instalator dla Win Xp - instaluj na Xp
- CV_SYSTEM - exe (do szybkiej aktualizacji dla Win Xp) - pobierz exe dla Xp

Moduł transferu danych z wersji WIN_xxx do CV_SYSTEM - CV_TRANSFER 4.36 2019-08-01

Aktualne wersje programów

Nazwa
Rozmiar
Wersja
Data_wersji
2019-08-20

Magazyn

MGZ (dos)
0.8MB
7.78
2019-03-14
MGZ (dos)
1MB
7.78
2019-03-14
WIN_MGZ
4MB
2.71n
2019-07-12
CV_MGZ
3.5MB
1.04c02
2019-08-19
wczoraj

Serwis

SRV (dos)
0.8MB
4.78
2019-03-14
WIN_SRV
4MB
2.62g
2019-07-26
CV_SRV
3.5MB
1.04c02
2019-08-18
przedwczoraj

Salon samochodowy

SPS (dos)
0.5MB
5.30
2019-03-14
WIN_SPS
2.8MB
3.02h
2019-04-05
CV_SPS
3.5MB
1.04c02
2019-08-03

Fakturowanie usług, koszty

FTR (dos)
0.5MB
3.38
2019-03-14
WIN_FTR
2.5MB
2.24f
2019-05-04
CV_FTR
3.5MB
1.04c02
2019-06-17

Księgowość

KSH (dos)
0.6MB
5.32d
2019-04-25
WIN_KSH
2.4MB
1.59k
2019-07-29
CV_KSH
3.5MB
1.04c02
2019-07-15

Kasa, Bank

KASA (dos)
0.4MB
2.16
2019-03-14
BANK (dos)
0.4MB
2.16
2019-03-14
WIN_KASA
1.2MB
1.44k
2019-04-12
CV_KASA
3.5MB
1.04c02
2019-07-23

Środki trwałe

EST (dos)
0.3MB
3.24
2019-03-14
WIN_EST
0.5MB
1.20
2019-03-14

Kadry / Outsourcing

CV_KDR
3.5MB
1.04c02
2019-04-17

Generator wyników

WIN_CMV
3MB
2.29f
2019-08-02
CV_CMV
3.5MB
1.04c02
2019-08-19
wczoraj

Salon kosmetyczny

WIN_SFK
2.3MB
1.95a
2019-04-09

Inne programy do pobrania

Księga przychodów i rozchodów - CV_KSP 3.10 setup (do pierwszej instalacji)
CV_KSP - bezpośredni instalator - instaluj
CV_KSP - exe do szybkiej aktualizacji - pobierz
dostępna bezpłatnie (nie wymaga licencji), działa od WinXp w górę

Moduł łączenia plików JPK_VAT i generowania sprawozdań finansowych - CV_JPK 4.65 - 2019-07-12
dostępny bezpłatnie (nie wymaga licencji), działa od WinXp w górę
Opis programu CV_JPK - czytaj opis


CV_IMG - aplikacja (smartfon lub tablet Android) do obsługi aktywnego przyjęcia do serwisu
Instrukcja obsługi CV_IMG (4.xx) - czytaj opis
- CV_IMG 4.22 (instalator (apk) Android od 6 w górę)
- CV_IMG 4.22 (moduł apk w formie zip)
dostępny bezpłatnie dla użytkowników Comvar-WIN_SRV i Comvar-CV_SRV
Serwer komunikacyjny dla CV_IMG(wersja 4.xx) i centrali Slican - CV_HSV 3.05 2019-05-28


Opis instalacji wersji dla windows-VFP - pobierz opis

Biblioteki dla programów w wersji dla windows-VFP
- pobierz biblioteki

Moduł bramki SMS - CV_SMS 1.06 tylko exe (do aktualizacji wersji)
dla użytkowników CV_SYSTEM oraz Comvar-WIN_MGZ i WIN_SRV

Moduł komunikacji z drukarkami fiskalnymi Posnet HD i Novitus HD
- FISK_PHD 2.05 (Posnet + Novitus)
- FISK_PHD 1.02 (Posnet)
dla użytkowników Comvar-a

Moduł obsługi aktywnych przyjęć (tablet) dla WIN_SRV - W_SRV_T 1.03
dla użytkowników Comvar-WIN_SRV

Moduł weryfikacji lokalizacji i remanentu (tablet) dla WIN_MGZ - W_MGZ_T 1.15
dla użytkowników Comvar-WIN_MGZ

Moduł obsługi cenników zewnętrznych dla klientów
- WIN_CEN 1.13a
dla użytkowników Comvar-a i ich klientów
Opis programu WIN_CENNIK dla klientów - pobierz opis

Moduł obsługi cennika dla klientów WIN_MGZ
- CV_CENNIK 1.10d setup (do pierwszej instalacji)
- CV_CENNIK tylko exe (do aktualizacji wersji)
dla użytkowników Comvar-WIN_CMV-PRO i ich klientów
Opis programu CV_CENNIK dla klienta (użytkownika CV_CENNIK) - czytaj opis
Opis programu CV_CENNIK dla użytkownika Comvar-WIN_MGZ i generatora danych WIN_CMV w wersji PRO - czytaj opis
Opis generatora podstrony html z katalogiem towarów - czytaj opis

Mobilny CRM-u dla handlowców współpracujący z CRM w WIN_MGZ
- CV_CRM 2.00 setup (do pierwszej instalacji)
- CV_CRM tylko exe (do aktualizacji wersji)
dla użytkowników WIN_MGZ i WIN_CMV-PRO
Opis instalacji i użytkowania programu CV_CRM - czytaj opis

Opis modułu GRAFIK - CRM w systemie WIN_SRV - czytaj opis

Opis wykorzystania metody ABC (WIN_CMV w wersji PRO) - czytaj opis

Moduł monitorowania połączeń przychodzących i wysyłania SMS-ów
- CV_CALL 1.08 setup (do pierwszej instalacji)
- CV_CALL tylko exe (do aktualizacji wersji)
- CV_CALL 1.02 (moduł instalacyjny na Android-a)
dla użytkowników Comvar-WIN_CMV-PRO
Opis programu CV_CALL - czytaj opis

Moduł wymiany danych pomiędzy oddziałami
- CV_MONITOR 1.27 setup (do pierwszej instalacji)
- CV_MONITOR tylko exe (do aktualizacji wersji)
Opis konfiguracji programu CV_MONITOR - czytaj opis

Wymiana danych pomiędzy WIN_MGZ i CV_CRM oraz CV_CENNIK - MGZ_TRANSFER 2.00

Moduł CV_LAB_PRINT - CV_LAB_PRINT 2.01

Moduł CV_BC_READ - CV_BC_READ 1.08

Moduł wymiany danych między biurem rachunkowym i klientem (KSH), transfer danych do CV_KSH - KSH_TRANSFER 3.05 - 2019-06-22


Moduł transferu sprawozdania MRA - MRA_TRANSFER 4.23

Moduł transferu raportu dla MMPL - MZD_TRANSFER 2.04

Moduł raportu dla CV_SYSTEM - CV_RAPORT 1.07

Moduł transferu norm czasowych - MZU_TRANSFER 1.02


Moduł CV_ASK_NIP - CV_ASK_NIP 1.03

Moduł CV_TRACE - CV_TRACE 1.08

Moduł F_TRANSFER - F_TRANSFER 2.50 - 2019-04-14

Moduł CV_TSB - CV_TSB 1.37