Kompleksowy system obsługi firmy
Magazyn, Serwis, Sprzedaż, Księgowość, CRM...
Opis programów pakietu COMVAR - dostępne raporty


System ewidencji obrotu towarowego (gospodarka magazynowa) - MGZ.

Raporty generowane są dla jednego lub listy magazynów.
Dla większości raportów dostępne są filtry pozwalające ograniczyć ich działanie do: wskazanego dostawcy, lokalizacji w magazynie, działu katalogu, struktury oznaczenia katalogowego towaru, jednej bądź listy grup rabatowych czy grupy towarów wg definicji własnej. Raporty przygotowywane są 'za wskazany okres czasu'.
Wszystkie raporty zapisywane są równolegle w pliku XLS lub CSV.

Dostępne raporty i zestawienia:

Stany remanentowe - w wersji "na dziś" lub "na wybrany dzień". Drukowane z lub bez stanów zerowych oraz z lub bez towarów typu 'zestaw'.
Stany remanentowe można wydrukować w typowej postaci remanentu lub jako arkusze spisowe.

Efektywność sprzedaży - zestawienie wyników na sprzedaży towarów dla wybranych czterech grup towarów (wg definicji własnej użytkownika) plus dla 'wszystkich towarów'. Podział raportu na miesiące lub tygodnie liczone od początku roku. Rok bieżący lub poprzedni. Analiza przychodu lub dochodu.

Analiza towarów chodliwych - pozwala ocenić udział poszczególnych towarów w obrocie traktowanym wartościowo (przychód w złotych), ilościowo (sprzedane ilości sztuk) lub jako ilość zdarzeń (ilość transakcji na danych towarze)

Analiza towarów niechodliwych - pozwala ocenić, które towary nie wykazują oczekiwanych wskaźników sprzedaży. Można uzyskać listę towarów, które nie sprzedawały się po wskazanym dniu, lub których sprzedaż od początku roku jest niższa niż podany procent stanu magazynowego.
Analiza pozwala pominąć towary kupione 'bardzo dawno' (data) oraz 'niedawno' (data).

Analiza stanów - (dostępna tylko w CMV-PRO) pozwala określić kategorie zamówiennicze oraz stany minimalne i maksymalne dla poszczególnych towarów (tzw.metoda ABC). Szczegółowy opis tej opcji znajduje się tutaj

Raport zbiorczy - określa wielkość zapasu w podziale na grupy zamówiennicze wg metody ABC oraz ilość zapytań kierowanych na towary w tych grupach. Druga część raportu to tzw.service-grad czyli stopień obsługi zapytań o towary w grupach ABC, XYZ i 123 za ostatnie 50 tygodni.

Kartoteka zamówień - analiza stanu kartoteki zamówień (niezależnie 'od odbiorców' i 'do dostawców'). Dostępne filtry pozwalają wyświetlić wszystkie zamówienia, tylko zrealizowane lub tylko niezrealizowane. Te ostatnie jako wszystkie lub tylko gotowe do realizacji. Analizę można przeprowadzić dla wszystkich odbiorców (dostawców) lub tylko wskazanego. Dodatkowa analiza pozwala określić udział zamówień standardowych, pilnych i ekspresowych w ogólnej ilości zamówień.

Ruchy magazynowe - lista wszystkich towarów (z lub bez stanów zerowych) z określeniem ilości sztuk przyjętych na magazyn, sprzedanych i rozchodowanych (na serwis).
Dodatkowa opcja 'tryb EB' pozwala przygotować automatycznego maila zawierającego raport wszystkich rozchodów (w zadanym okresie) zrealizowanych za pomocą dokumentów FV, FR, RW i MM-.

Rejestr sprzedaży VAT - zestawienie faktur i paragonów wystawionych w zadanym okresie czasu w typowym układzie rejestru VAT. Wybór zakresu dokumentów. Wersja pełna lub skrócona. Wybór kryterium daty (data faktury lub data sprzedaży/wydania).
Dostępne dodatkowe zestawienie sprzedaży wg sprzedawców.

Rejestr zakupów VAT - zestawienie faktur zakupu w zadanym okresie czasu w typowym układzie rejestru VAT. Wybór zakresu dokumentów.

Raport obrotów - zestawienie dokumentów danego magazynu w podziale na przychody, sprzedaż i rozchody. Z określeniem wartości tych dokumentów w cenach zakupu (koszt własny), cenach realizacji (cena sprzedaży netto) i cenach detalicznych. Możliwość wyboru dokumentów określonego typu (rodzaj) i wybranej kategorii (lub kontrahenta). Wersja szczegółowa i skrócona.

Raport wartościowy - zestawienie obrotu w układzie 'narastającym' czyli 'od początku miesiąca'. Podział na przychody, sprzedaż i rozchody. Z określeniem stanu poczatkowego i końcowego oraz struktury sprzedaży wg kodów marketingowych przypisanych do towarów.

Rozliczenie wydań RW - zestawienie wydań RW z podsumowaniami wg kategorii RW, wg podstawy jego wystawienia (zlecenie) lub serwisu, do którego nastąpiło wydanie. Dodatkowy filtr na kategorię RW oraz możliwość ograniczenia tylko do RW serwisowych lub tylko wewnątrzmagazynowych.

Struktura sprzedaży - zestawienie sprzedaży magazynowej wg kontraktów przypisanych do faktur (lub pozycji na fakturach) w podziale na kategorie towarów wg definicji użytkownika.

Raport stanów magazynowych - eksport aktualnych stanów magazynowych w kilku formatach pliku tekstowego.

System obsługi stacji serwisowej - SRV

Raporty generowane są dla jednego lub listy serwisów.
Dla większości raportów dostępne są filtry pozwalające ograniczyć ich działanie do: wybranych typów zleceń (płatne, gwarancyjne, bezpłatne), doradcy otwierającego bądź zamykającego zlecenie czy podanej marki pojazdu. Raporty przygotowywane są 'za wskazany okres czasu'.
Wszystkie raporty zapisywane są równolegle w pliku XLS lub CSV.

Dostępne raporty i zestawienia:

Rozliczenie mechaników - zestawienie obrotu wygenerowanego przez poszczególnych mechaników w wersji przed i po rabatach oraz nominalnych godzin. Raport dla wszystkich, grupy lub wybranego mechanika. Możliwość dołączenia szczegółowej listy zleceń i listy znajdujących się na nich czynności. Dodatkowo możliwość wydrukowania listy zapisów z zegara czasu rzeczywistego

Pojazdy - ważne terminy - lista pojazdów, dla których w podanym okresie czasu przypada któryś z 'ważnych terminów' takich jak termin badania technicznego, termin ważności ubezpieczenia, legalizacji tachografu, przeglądu olejowego i innych.

Rozliczenie obrotu - zestawienie zamkniętych zleceń z określeniem przychodu i kosztu własnego usług, usług obcych i części. W podziale na typy zleceń. Dodatkowe podsumowania wg doradców otwierających i zamykających zlecenia. Dodatkowe filtry na rodzaj pojazdu czy zlecenia z aktywnym przyjęciem/wydaniem.

Lista zleceń - zestawienie zleceń w podanym zakresie numerów z określeniem aktualnego statusu oraz wskaźników takich jak zapisany na zleceniu czas normatywny i rzeczywisty oraz zarejestrowany czas pobytu w serwisie i czas obsługi.
W drugiej wersji raport wykazuje efektywność poszczególnych zleceń poprzez określenie wartości sprzedanych usług i kosztów zużytych części (dokładniej widać to na raporcie 'rozliczenie obrotu'.

Struktura usług - zestawienie operacji serwisowych wykonanych na pojazdach wskazanego typu (poprzez określenie strutury numeru VIN) wszystkich lub tylko zawierających w opisie operacji zadany tekst.
Prace w toku - zestawienie części wydanych z magazynu do otwartych zleceń. Możliwość określenia prac w toku na wskazanych dzień.

Efektywność sprzedaży - zestawienie wyników na sprzedaży towarów przez serwis dla wybranych czterech grup towarów (wg definicji własnej użytkownika) plus dla 'wszystkich towarów'. Podział raportu na miesiące lub tygodnie liczone od początku roku. Rok bieżący lub poprzedni. Analiza przychodu lub dochodu.

Rozliczenie doradców - zestawienie sprzedaży wg doradców serwisowych.

Lista klientów - lista klientów w wybranych formatach txt i csv

Udzielone rabaty - zestawienie transakcji sprzedaży z wykazaniem wartości udzielonych rabatów.

Rozliczenie sprzedaży zbiorczej - porównanie wystawionych faktur zbiorczych (dotyczących przede wszystkim zleceń gwarancyjnych) z wartością tych zleceń.

Wydane części - zestawienie części wydanych do zleceń wszystkich lub tylko zamkniętych. Dodatkowy filtr na wydania typu 'koszt' (nie przewidziane do fakturowania).

Statystyczny raport zbiorczy - zestawienie najważniejszych wskaźników pracy serwisu na jednej kartce papieru.

Rejestr sprzedaży VAT - zestawienie faktur i paragonów wystawionych w zadanym okresie czasu w typowym układzie rejestru VAT. Wybór zakresu dokumentów. Wersja pełna lub skrócona.