Kompleksowy system obsługi firmy
Magazyn, Serwis, Sprzedaż, Księgowość, CRM...
Opis modułu SRV_TRANSFER
SRV_TRANSFER

Moduł SRV_TRANSFER pozwala przesłać na serwer www historię serwisową pojazdów w wybranym okresie czasu.
Transferem zajmuje się moduł SRV_TRANSFER ( można go pobrać stąd ), który może być uruchamiany "ręcznie", z poziomu modułu WIN_CMV (por.rys.1) lub wsadowo, w ustalonych cyklach.
Rys.1
Wciśnięcie przycisku "transfer" prawym klawiszem pozwala ustawić parametry transferu, tj:
- nazwę serwera
- nazwę użytkownika
- hasło użytkownika
- nazwę foldera na serwerze, do którego mają być zapisywane strony html
- zakres transferu (ALL-wszystkie pojazdy, OWN-tylko własne)
- ilość miesięcy transferowanej historii zleceń
- zakres udostępnianych wartości (ceny realizacji, ceny zakupu)
- położenie programu SRV_TRANSFER.EXE

Wciśnięcie przycisku "transfer" lewym klawiszem powoduje przesłanie danych na serwer.

Moduł SRV_TRANSFER można uruchamiać wsadowo, podając listę parametrów oddzielonych spacją:
1 - nazwę serwera
2 - nazwę użytkownika
3 - hasło użytkownika
4 - nazwę foldera na serwerze, do którego mają być zapisywane strony html
5 - ścieżkę do danych modułu WIN_MGZ
6 - ścieżkę do danych modułu WIN_SRV
7 - ilość miesięcy transferowanej historii zleceń
8 - zakres transferu (ALL-wszystkie pojazdy, OWN-tylko własne)
9 - zakres cen (N-brak, R-ceny realizacji, Z-ceny zakupu i ceny realizacji)

Przykładowe wywołanie: SRV_TRANSFER.EXE www.trutusmutu.pl ktos hasloktosia main/historia/ f:\comvar\win_mgz\dane f:\comvar\win_srv\dane 36 OWN Z
UWAGA: Na komputerze, na którym ma być uruchamiany SRV_TRANSFER konieczne jest zainstalowanie "Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0". Jest on dostępny na stronach Microsoftu, na przykład tu: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14839Generowana jest strona bazowa z listą pojazdów w kolejności numerów rejestracyjnych (por.rys.2) oraz linkami do podstron szczegółowych, zawierających historię poszczególnych pojazdów. O ile dany pojazd nie ma historii serwisowej w zadanym okresie czasu wówczas link nie jest dostępny.


Rys.2

Po wejściu w "szczegóły", wyświetlana jest lista faktur wraz z zawartością - rys.3.


Rys.3