Kompleksowy system obsługi firmy
Magazyn, Serwis, Sprzedaż, Księgowość, CRM...
Opis połączenia AutoSLM - WIN_SPS


OPIS INTERFEJSU
Połączenie pozwala pobrać klientów i zaliczki zadeklarowane w AutoSLM, i zapisać je na liscie zaliczek modułu WIN_SPS. Identyfikatory klientów z AutoSLM rejestrowane są w kartotece klientów WIN_SPS i w kartotece centralnej systemu Comvar.
Transfer realizowany jest za pomocą modułu SLM_TRANSFER.EXE dostępnego do pobrania - tutaj...
Rys.1
Rys.1 - konfigurowanie połączenia z AutoSLM

W opcjach programu KASA należy podać adres serwera, kod dostępu i numer dealera oraz ścieżkę do modułu SLM_TRANSFER (rys.1). Od tego momentu każda próba wejścia do opcji przyjmowania zaliczek dla systemu SPS będzie się wiązać z weryfikacją danych w AutoSLM i pobraniem ewentualnych, nowych dyspozycji wraz z danymi klientów, którzy mają je wpłacić. Przedstawia to rys.2.


Rys.2

Szczegółowe informacje na temat AutoSLM można znaleźć na stronie producenta: - www.autoslm.pl

UWAGA: Na komputerze, na którym ma być uruchamiany SLM_TRANSFER konieczne jest zainstalowanie "Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0". Jest on dostępny na stronach Microsoftu, na przykład tu: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14839
Komputer ten powinien mieć również aktualną wersję MS .NET Framework.