Kompleksowy system obsługi firmy
Magazyn, Serwis, Sprzedaż, Księgowość, CRM...
Comvar-CV_KDR - ewidencja wyposażenia pracowników
Główne funkcje

Ewidencja wypożyczeń zakłada, że wszystkie wydawane pracownikom materiały i elementy wyposażenia (niezależnie do tego czy mają być później zwrócone, czy też złomowane na koniec okresu wypożyczenia) są najpierw wprowadzane do magazynu gospodarczego i stamtąd wydawane pracownikom bądź to pojedyńczo, bądź jako zestawy zdefiniowane na potrzeby pracowników określonego typu.
Sposób definiowania takich zestawów w module MGZ - opisany jest tutaj

Poniższy rysunek pokazuje przykład sporządzenia takiego wydania dla wskazanego pracownika.
Rys.1
Ewidencja wydań
Opisując bieżące wydanie możemy w zwykły (dla MGZ) sposób wybierać towary i materiały z magazynu gospodarczego (czyli dowolnego, który za taki uznamy) ale towary typu "zestaw-kompletacja" wyświetlane są w formie dokładnie opisanej listy elementów składowych co pozwala szybko zaznaczyć pozycje aktualnie wydawane i przy okazji (jeśli jest taka potrzeba) określić dla każdej z nich numer serii bądź partii, z której pochodzi.


Rys.2

Gotowe wydanie można wydrukować (podpisać) - rys.3


Rys.3

Wydane materiały można z powrotem przyjąć na stan magazynu wskazując odpowiednią pozycję z konkretnego wydania lub z pełnej listy niezwróconych materiałów danego pracownika - rys.4.

Rys.4

W każdej chwili można wydrukować listę aktywnych(niezwróconych) wydań danego pracownika - rys.5


Rys.5