Kompleksowy system obsługi firmy
Magazyn, Serwis, Sprzedaż, Księgowość, CRM...
Opis programu CV_IMG pozwalającego na przekazywanie zdjęć pojazdów na serwer FTP.
CV_IMG

Koncepcja programu CV_IMG zakłada bieżące przesyłanie zdjęć (oraz notatek głosowych i tekstowych) ze smartfona z systemem Android na serwer FTP w celu wykorzystania ich przez programy WIN_SRV i CV_SRV jako załączniki do otwieranych zleceń.
Zdjęcia wykonane przez doradcę podczas aktywnego przyjęcia pojazdu pojawiają się automatycznie w świeżo otwieranym lub edytowanym zleceniu. Zdjęcia rozpoznawane są po numerze rejestracyjnym pojazdu podanym przez doradcę bezpośrednio przed ich wykonaniem lub po numerze zlecenia - należy określić jedną z tych cech.
W wersji rozszerzonej (współpracującej wyłącznie z CV_SRV) można z poziomu smartfona przekazywać notatki głosowe, pobierać historię serwisową pojazdu z aktywnego zlecenia a w przypadku mechaników dodatkowo przeglądać własny przerób i logować się do rejestratora rzeczywistego czasu pracy CV_SRV.

Wymagania sprzętowe:
- smartfon lub tablet z systemem Android 4.x, 5.x lub 6.x z dostępem do wi-fi lub sieci komórkowej i skonfigurowany serwer FTP, którego parametry należy wpisać w ustawieniach program CV_IMG.
UWAGA: Android 6.0 wymaga ręcznego przydzielenia uprawnień do "pamięć".

Wersję instalacyjną programu CV_IMG można pobrać bezpośrednio na smartfon w formie gotowej do zainstalowania - stąd...
lub w wersji spakowanej jako zip (na przykład do instalacji z karty SD) - stąd...

Po zainstalowaniu aplikacji w telefonie komórkowych należy określić parametry serwera FTP, na który będą wysyłane (przez wi-fi lub przez sieć komórkową) zdjęcia. Sposób wpisania tych danych na ekranie parametrów widać na rys.1.
UWAGA: w przypadku określenia w parametrach konkretnego foldera do zapisu zdjęć na serwerze FTP musi on fizycznie istnieć aby transfer się powiódł. O ile nie ma potrzeby definiowania foldera (login i hasło użytkownika odpowiadają konkretnej lokalizacji na serwerze) należy w polu folder wpisać znak "/" (slash)

Rys.1
Obsługa CV_IMG - wysyłanie zdjęć: (por.rys.2)

Najpierw należy podać co najmniej sześć pierwszych znaków numeru rejestracyjnego pojazdu przyjmowanego do obsługi.
Teraz można wykonać kilka zdjęć wciskając za każdym razem guzik "zdjęcie" (licznik wskaże ile ich wykonano) a następnie przesłać "do zlecenia" (czyli na serwer FTP, z którego pobiorą go programy WIN_SRV lub CV_SRV) przyciskiem "zapisz zdjęcia".
Maksymalna ilość zdjęć możliwych do zrobienia w jednej sesji wynosi 8 (taki jest limit dla jednego zlecenia w WIN_SRV) ale w razie konieczności wykonania większej ich ilości (CV_SRV nie ma ograniczeń w ilości zdjęć przypisanych do jednego zlecenia) można program CV_IMG uruchamiać dowolną ilosć razy podając ten sam numer rejestracyjny (niezalecane) co pozwoli zwielokrotnić ich ilosć.
UWAGA: zaleca się ustawienie rozsądnego rozmiaru wykonywanych zdjęć, gdyż domyślne ustawienia większości smartfonów zakładają zdjęcie o wielkości kilku megabajtów co jest zupełnie zbędne jeśli chodzi o ich zawartość informacyjną i niepotrzebnie zwiększa zajmowane przez nie miejsce. Wydaje się, że zdjęcie o wielkości max.1MB (a nawet o połowę mniej) jest całkowicie wystarczające.

Rys.2

Obsługa CV_IMG - pobieranie zdjęć:

Aby móc przechwytywać zdjęcia zrobione podczas aktywnego przyjęcia należy w programie WIN_SRV lub CV_SRV wskazać folder źródłowy, z którego mają być pobierane.
W przypadku programu WIN_SRV (wersja VFP) jest to fizyczny folder na lokalnym serwerze, do którego zapisywane są zdjęcia wysyłane na serwer FTP i z którego są następnie przenoszone do foldera docelowego. Obie te ścieżki ustawia się w module WIN_CMV, opcje, parametry SRV, parametry 1.
W przypadku CV_SRV (wersja SQL) zdjęcia pobierane są bezpośrednio z serwera FTP i zapisywane w bazie danych należy więc jedynie (w ustawieniach administracyjnych CV_SYSTEM) podać te same parametry serwera, które wcześniej zostały zapisane w ustawieniach programu CV_IMG.
UWAGA:
Zdjęcia przechowywane są na serwerze FTP tylko przez tydzień (to można zmienić w ustawieniach) od ich wykonania i nie dłużej niż do momentu ich pobrania i zapisania w zleceniu (czyli folderze docelowym dla WIN_SRV lub bazie danych dla CV_SRV) - później są usuwane z serwera co oznacza, że folder serwera FTP zawiera w danym momencie jedynie niewielką ich ilość.

Dostęp do zdjęć (dla wersji WIN_SRV) jest możliwy na ekranie edycji zlecenia (por.rys.3a) oraz w historii pojazdu.
Dla wersji CV_SRV pomniejszone zdjęcia widać od razu na liście zleceń (por.rys.3b) a w całości można je obejrzeć po kliknięciu w zdjęcie poglądowe. Kliknięcie prawym klawiszem uruchamia możliwość przesłania zdjęcia klientowi jako załącznik maila lub jako link w sms.
CV_SRV (i CV_MGZ) może dodatkowo udostępniać notatki głosowe przesłane przez mechaników i podpięte do zleceń (rys.3c).

Rys.3a - zlecenie WIN_SRV

Rys.3b - lista zleceń CV_SRV

Rys.3c - zlecenie CV_SRV

Udostępnianie zdjęć

Serwer FTP, na który przekazywane są zdjęcia można wykorzystać do udostępniania tych zdjęć klientom serwisu poprzez wysłanie (z poziomu opcji "zlecenia bieżące" - prawy klawisz na wybranym zdjęciu) SMS-a zawierającego link do takiego zdjęcia wraz z odpowiednim komentarzem.
Opcja dostępna jest jedynie w CV_SRV i wymaga zdefiniowania w parametrach głównych programu foldera na serwerze FTP, do którego będą odsyłane wybrane zdjęcia. To może być ten sam folder, do którego CV_IMG przesyła zdjęcia do zleceń. Klient serwisu będzie mógł pobrać/obejrzeć zdjęcie (po kliknięciu w otrzymany link) za pomocą standardowego protokołu HTTP (przeglądarki internetowej w swojej komórce) dlatego folder "dla klienta http" powinien być określony w całości. Przykładowo jeśli użytkownik/klient serwera FTP przekierowywany jest do foldera "ftp_test" na serwerze i w parametrach CV_IMG podano jako folder "/" to ścieżka dla protokołu http powinna brzmieć: "/ftp_test". Jeśli w folderze "ftp_test" został utworzony subfolder "serwis" i został podany w ustawieniach CV_IMG jako "/serwis" to dla klienta HTTP w ustawieniach CV_SYSTEM powinnien on brzmieć "/ftp_test/serwis", choć w tych samych ustawieniach dla FTP jest oczywiście zapisany jako "/serwis", tak jak dla CV_IMG.
UWAGA: Zdjęcia wysłane klientom serwisu są usuwane z serwera FTP po takim samym czasie (domyślnie 7 dni) po jakim usuwane są z niego niewykorzystane zdjęcia przesłane z CV_IMG.
UWAGA: Zdjęcia wysyłane klientom za pomocą emaila (zamiast SMS-a) podłączane są bezpośrednio w formie załącznika, więc nie muszą być i nie są wysyłane przez program na serwer FTP.

Rys.4 przedstawia przykładowy sposób ustawienia parametrów serwera FTP w parametrach CV_SYSTEM.

Rys.4

Synchronizacja danych

W przypadku wykorzystywania smartfona jedynie do przesyłania zdjęć synchronizacją danych zajmuje się bezpośrednio CV_SRV. Wystarczy podać w ustawieniach (rys.4) parametry serwera FTP wykorzystywanego przez smartfony pracowników. Synchronizacja zdjęć następuje w momencie wejścia do opcji "zlecenia bieżące" a aktualizacja listy aktywnych zleceń po każdej zmianie tej listy (otwarcie nowego lub zamknięcie aktywnego zlecenia).
Wykorzystanie programu CV_IMG w szerszym zakresie (notatki głosowe i tekstowe przekazywane przez mechaników do działu serwisu, udostępnianie historii pojazdów czy przerobu mechaników itp.) wymaga użycia programu IMG_TRANSFER (tu jest dostępny) który w zadanych odstępach czasowych sprawdza zawartość serwera FTP i w razie potrzeby pobiera (i odsyła) nowe dane do bazy CV_SYSTEM. Program IMG_TRANSFER najlepiej jest umieścić w katalogu instalacyjnym CV_SYSTEM. Po pierwszym uruchomieniu utworzy on plik konfiguracyjny IMG_TRANSFER.CONFIG, który należy wyedytować (Notatnik) i określić zarówno częstotliwość synchronizacji (okres minutowy dla historii pojazdów i listy mechaników oraz okres sekundowy dla zdjęć, notatek głosowych itp.) jak i przede wszystkim ścieżkę do foldera instalacyjnego programu CV_SYSTEM. Można tez określić godzinę automatycznego wyłączania się programu. Podanie zamiast godziny słowa "NIGDY" spowoduje, że program nie będzie się wyłączał.


---