Programy pakietu Comvar - cennik

Informacje podstawowe

Nazwa programu Cena bazowa Cena specjalna
CV_MGZ, WIN_MGZ - system ewidencji obrotu towarowego 3000 zł 2800 zł
CV_SRV, WIN_SRV - system obsługi stacji serwisowej 3000 zł 2800 zł
CV_SPS, WIN_SPS - system ewidencji sprzedaży pojazdów 3000 zł 2800 zł
CV_CMV, WIN_CMV - moduł raportów systemu Comvar 0 zł 0 zł
WIN_CMV - moduł raportów systemu Comvar (wersja PRO) 3000 zł 3000 zł
CV_KSH, WIN_KSH - system finansowo-księgowy 2500 zł 2000 zł
CV_KASA, WIN_KASA - moduł obsługi stanowiska kasowego 500 zł 300 zł
CV_FTR, WIN_FTR - fakturowanie usług i ewidencja kosztów 2000 zł 1500 zł
WIN_KDR - kadry i płace 2500 zł 2000 zł
WIN_EST - ewidencja środków trwałych 2500 zł 2000 zł
WIN_SFK - salon fryzjersko-kosmetyczny 3000 zł 2800 zł

Informacje dodatkowe

Cena bazowa obowiązuje przy zakupie pojedynczego programu.
Cena specjalna dotyczy zakupu większej ilości modułów.
Moduł raportów CV_CMV lub WIN_CMV w wersji standard jest wliczony w cenę modułów, których dotyczy (wersja PRO modułu WIN_CMV - 3000 zł).

Podane ceny są cenami netto - należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Maksymalna cena netto pakietu w dowolnej konfiguracji (przy zakupie jednorazowym, bez modułu KDR i WIN_SFK) wynosi 9500 zł, z modułem CMV w wersji standard. Wskazane elementy pakietu powyżej tej kwoty użytkownik otrzymuje gratis.
Cena pakietów MGZ+KSH lub MGZ+SRV wynosi 5000 zł dla wersji dla WIN_xxx lub CV_xxx
Zakup oprogramowania dla firm powiązanych kapitałowo lub poprzez osobę właściciela z firmą licencjonowanego użytkownika za 25% ceny nominalnej.
Upgrade wersji dos do wersji windows lub wersji windows do wersji SQL (dla użytkowników posiadających aktualną licencję) 25% ceny nominalnej.
Podane ceny dotyczą instalacji do pięciu stanowisk. Ceny programów wzrastają o 50% przy instalacjach do dziesięciu stanowisk oraz (dotyczy systemu KSH, FTR i EST) dla wersji "biuro rachunkowe".
Instalacje jednostanowiskowe (niesieciowe) 50% ceny nominalnej. Późniejsza zamiana wersji jednostanowiskowej na wielostanowiskową - 60% ceny.

Nowe wersje programu udostępniane są użytkownikom bezpłatnie przez pierwsze dwa lata od daty zakupu. Po tym okresie roczna opłata licencyjna wynosi 15% ceny oprogramowania.

Nowe wersje programów można na bieżąco pobierać ze strony internetowej.
Wznowienie licencji (po rezygnacji z kontynuacji) w ciągu roku - 18%, powyżej dwóch lat - 25% ceny. Powyżej pięciu lat - 30% ceny.

UWAGA: wersje dosowe podlegają 50% obniżce ceny w stosunku do podanych w tabeli. Dotyczy to również ceny aktualizacji licencji dla tych wersji.