Opis podstawowych funkcji programu Comvar-CV_KASA

Główne funkcje

Moduł kasowy służy do rejestracji wpłat za faktury sprzedaży i wypłat za faktury kosztowe. Ekran podstawowy wyświetla aktualny raport kasowy wskazanej kasy (domyślnie nr.1).
Opcja 'operacje bieżące' pozwala przyjąć wpłaty (zrobić wypłaty) do dokumentów zarejestrowanych wcześniej w innych modułach systemu Comvar.

Rejestrację wpłaty za fakturę sprzedaży widać na rys.1

Rys.1

Rejestrując wpłate należy wskazać kasę i formę wpłaty (gotówka, karta, kompensata, przelew)
W przypadku wpłat bankowych (wybór opcji 'przelew') należy wskazać właściwy bank i numer wyciągu, na podstawie którego rejestrowana jest wpłata. Listę numerów wyciągów określić można w opcji 'Banki'

Rejestrację wpłaty bankowej widać na rys.2
Rys.2 - rejestracja wpłaty bankowej'

Deklarowanie listy kas
Listę dostępnych kas (podobnie jak listę dostępnych banków) można zdefiniować za pomocą opcji 'Kasy' i 'Banki' na ekranie podstawowym modułu KASA.

Sposób deklarowania kas pokazuje rys.3. W identyczny sposób można zadeklarować listę używanych kont bankowych.


Rys.3 - deklarowanie listy kas
Deklarując nową kasę należy określić:
- numer kasy
- walutę kasy
- nazwę opisową

Pomocnicze funkcje
Do listy pomocniczych funkcji należy moduł rozliczeń pozwalający ocenić stan niezapłaconych faktur i wydrukować wezwania do zapłaty oraz opcja wystawiania dodatkowych paragonów fiskalnych. W normalnym trybie (konfiguracja w opcji 'ustawienia') paragon fiskalny generowany jest w momencie rejestracji dokumentu podlegającego fiskalizacji (paragon, faktura dla klienta bez NIP-u) ale w sytuacjach awaryjnych można wystawić dodatkowy paragon fiskalny wysyłając sekwencję bezpośrednio do drukarki (Posnet).

Rys.4 - przykład wystawiania dodatkowego paragonu fiskalnego